Personalized Demo

Dr Mihaela Nistorova

Dietetics, Nutrition

УМБАЛ Св. Марина Плевен

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    The provider will send you a payment request before the start of a paid consultation.

  • No prepayment needed

    You will not be charged before the provider sends a payment request and provides a response.

About

Д-р Михаела Нисторова се занимава с изследвания в областта на храненето и диететиката. Тя е е възпитаник на Медицински университет Плевен, випуск 2011 г. През 2016 г. придобива специалност „Клинична лаборатория“, както и магистърска степен „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. В момента работи в Медицински център „Света Марина - Диагностика и Терапия“ ООД, гр. Плевен.