Get Healee

Assoc Prof Dr Lilyana Chakova-Petrova PhD

Pediatrics, Neurology

Детски неврологичен кабинет доц. Чакова-Петрова

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Доц. Лиляна Чакова-Петрова е специалист педиатър и невролог в Пловдив с над 30 години клиничен опит. Извършва диагностика и лечение на деца с неврологични заболявания - гърчове и епилепсии, главоболие, детски неврози, проследяване на рискови новородени, изоставане в умственото развитие, ранна диагностика и лечение на СДП и др. Провежда ЕЕГ изследвания и трансфонтанелна ехография. Образование Доц. Чакова-Петрова e завършила Медицински университет Пловдив и има две придобити специалности-Педиатрия и Неврология. Защитила е научно-образователна степен Доктор с дисертация посветена на клинични и ЕЕГ изследвания на рискови новородени деца с перинатални мозъчни увреждания. Квалификации - ЕЕГ и епилепсии в детската възраст - Трансфонтанелна Ехография - Участие в многобройни конгреси и семинари -Член на Български лекарски съюз Биография Доц. Чакова-Петрова е работила дълги години в Детска клиника, Медицински университет, Пловдив и в Неврологичен център във Вашингтон, САЩ. Към момента има самостоятелна практика като педиатър и невролог в Пловдив. Владее английски език.