Personalized demo

Dr Stoyan Lupanov MD

Pediatric surgery

УМБАЛ Св. Георги, Клиника по детска хирургия

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Стоян Лупанов, дм е специалист детски хирург в Пловдив с над 10 години медицински опит. Извършва амбулаторни прегледи и консултации, Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2013 г. От 2017 г. специализира и през 2022 г. придобита своята специалност Детска хирургия. През 2019 г. придобива докторска степен след успешно защитен дисертационен труд на тема: "Оперативно лечение на вродената дуоденална непроходимост". Квалификации - Член на Български лекарски съюз и Българско научно дружество по детска хирургия; - Участие в редица национални и международни конгреси по Детска хирургия. Биография След своето дипломиране през 2013 г. д-р Лупанов, дм започва работа в УМБАЛ Св. Георги Пловдив. През 2014 г. е зачислен като редовен докторант в Клиника по детска хирургия към УМБАЛ Св. Георги Пловдив, където работи и до сега. Към момента развива и своята самостоятелна практика в Пловдив.