Personalized demo

Dr Plamena Tsvetanova

Psychology

Детски център Шарен свят

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Пламена Цветанова е фамилен терапевт в София с над 7 години опит. Провежда индивидуални психотерапевтични консултации, както и консултации с двойки и семейства (с и без деца). Основен фокус на работата ѝ са семейните процеси, стрес, загуба и дилеми в семейната система, затруднения и предизвикателства в отношенията с партньора, проблеми при отглеждането на дете/деца, специфики в отглеждането на дете от самотен родител, раздели/развод с партньор, особености в междупоколенческите отношения в по-широката семейна рамка. Образование: Завършва Бакалавър по Психология в СУ "Св.Климент Охридски" през 2011 г. и Магистър по Клинична и консултативна психология през 2014 г. Защитава Докторска степен по Консултативна психология към СУ "Св. Климент Охридски" София през 2018 г. Квалификации: - Сертификат за Системен семеен и брачен консултант от Институт по Фамилна Терапия – България (пълноправен член на EFTA-TIC); - Сертификат за успешно завършен модул от програмата: Теория на когнитивно-поведенческото консултиране и базови умения; - 2017 г. участие в лятно училище за докторанти (Социални и невронауки – SCONE 2017) Вюрцбург, Германия; - 2019 г. участие на 10-та Конференция на Европейската асоциация по Фамилна терапия - Неапол, Италия; - 2019, 2020, 2021 г. участие във форум "Системна практика" към Българска асоциация по Фамилна Терапия. - 2021г. - пълноправен член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия. Биография: През 2009 г. Пламена Цветанова практикува в сферата на организационната бизнес-психология и консултиране. През 2016 г. работи под индиректна и директна супервизия със семейства, двойки и индивидуални случаи към Институт по Фамилна Терапия – България София. От 2019 г. Пламена Цветанова е системен фамилен и брачен терапевт към Детски център "Шарен свят" София.