Personalized demo

Zlatina Borisova Avramcheva

Psychology

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Златина Аврамчева е психолог във Велико Търново. Има опит в работата с деца и родители, както и в направлението организационна психология, бърнаут синдром, тревожност и стрес, породени от пандемията Ковид 19, личностно и професионално развитие, във време на кризисни ситуации. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва магистратура по Психология във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" през 1996 г. Завършва магистратура по Мениджмънт на човешките ресурси в Технически университет Габрово през 2007 г. КВАЛИФИКАЦИИ Курс краткосрочна терапия "Фокус към решения"; Базисен курс "Позитивна психотерапия на лекари и психолози"; Тренинг в НЛП -практики при подбор и оценка на персонал. БИОГРАФИЯ Златина Борисова Аврамчева е работила 10 години като училищен психолог и 15 години като фирмен психолог и консултант по професионално развитие и кариера. Към момента провежда он-лайн консултации при тревожност, паник атаки, депресивни състояния, трудности във взаимоотношенията, ниска самооценка. Консултира родители, чиито деца са с емоционални и поведенчески дефицити, вследствие на самоизолацията и ковид кризата.