Personalized Demo

Dr Silviya Georgieva

ENT, Covid-19 consultation

АСИМП по УНГБ ИП Д-Р СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ЕООД

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Работя в гр Русе, специалист по ушно-носно гърлени болести. Адресът на кабинета е: гр Русе, ул. "Независимост" №2/сградата до ДКЦ 1/, ет.2, кабинет 9. В кабинета може да направите консултация, профилактика, диагностика и лечение на заболявания, свързани с ушите, носа и гърлото. Кабинетът разполага с качествена и съвременна техника: апаратура за изследване на слуха – аудиометър и тимпанометър,„Interacoustics”, тимпанометър „Ear check”, видео-ото-рино-ларингоскоп „MD Scope delux” и друга съвременна ендоскопска апаратура- позволяващи визуализация в реално време, както и пистолет за поставяне на обеци „Studex”. Подробна информация на: http://luxury77.com/firm/kabinet_ung_dr_silvia_georgieva?fbclid=IwAR33KxgatlPwdoTZIYECWMzbp04C-ZcZ-MdB5SiAemhdEJeBaVsC9gYQAcA телефон за връзка: +359 888 756967