Personalized demo

Fani Paluikova

Psychology

Частен кабинет

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Образование - „Приложна психология и психотерапия" - Медицински Университет- Пловдив - „Приложна Социална Психология”- Магистър , ПУ „Паисий Хилендарски” - „Съдебна Психология”- ПУ „Паисий Хилендарски” - „Педагогика“ – Бакалавър, ПУ „Паисий Хилендарски” - „Когнитивна терапия”- Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческа Психотерапия-София - Дружество на Психолозите в България (ДПБ) №BG-RP-2145 в Публичен регистър на психолозите в България Опит - Вещо лице - клас „Съдебна експертиза на психично състояние“ при Районен Съд, Окръжен Съд, Апелативен Съд, Административен Съд Пловдив - Психолог, психотерапевт – Свободна професия - Психолог - Ценър за Личностно Развитие и Психологична Подкрепа -„ПЪТЯТ” - Психолог - Проект „Смопомощ и солидарност за пълноценен живот” “EEA Grands” - Европейска Програма „ Подкрепа за достоен живот”