Healee

Get Healee

For Doctors

Build a virtual practice and provide online consultations to patients

For Patients

Find the right doctor and get medical advice anywhere, anytime

For Hospitals

Launch virtual care, manage telehealth traffic, track payments

For Companies

Have your own, branded telehealth platform, with zero development effort

Explore the platform

For Doctors

Build a virtual practice and provide online consultations to patients

For Patients

Find the right doctor and get medical advice anywhere, anytime

For Hospitals

Launch virtual care, manage telehealth traffic, track payments

For Companies

Have your own, branded telehealth platform, with zero development effort

About

Fani Paluikova

Psychology

Частен кабинет

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Образование - „Приложна психология и психотерапия" - Медицински Университет- Пловдив - „Приложна Социална Психология”- Магистър , ПУ „Паисий Хилендарски” - „Съдебна Психология”- ПУ „Паисий Хилендарски” - „Педагогика“ – Бакалавър, ПУ „Паисий Хилендарски” - „Когнитивна терапия”- Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческа Психотерапия-София - Дружество на Психолозите в България (ДПБ) №BG-RP-2145 в Публичен регистър на психолозите в България Опит - Вещо лице - клас „Съдебна експертиза на психично състояние“ при Районен Съд, Окръжен Съд, Апелативен Съд, Административен Съд Пловдив - Психолог, психотерапевт – Свободна професия - Психолог - Ценър за Личностно Развитие и Психологична Подкрепа -„ПЪТЯТ” - Психолог - Проект „Смопомощ и солидарност за пълноценен живот” “EEA Grands” - Европейска Програма „ Подкрепа за достоен живот”

Get Healee app

Speak with top doctors, wherever you are