Personalized Demo

Dr Ivan Valkov

Gastroenterology

МЦ Сигмамед

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Иван Вълков е специалист гастроентеролог в София със 7 години опит по специалността. Извършва амбулаторни консултации и абдоминална ехография в условията на платен прием и фондове за допълнително здравно осигуряване. Д-р Вълков не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София през 2012 г. През 2018 г. придобива клинична специалност Гастроентерология. През 2018 г придобива образователна и научна степен "доктор по медицина" с дисертация в областта на хроничните чернодробни заболявания в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Св. Иван Рилски", Медицински университет София. Допълнителни квалификации - Квалификация за високоспециализирани дейности в медицината по Абдоминална ехография – трето ниво и Гастроинтестинална ендоскопия – първо ниво; - Участия в национални и европейски научни форуми в областта на гастроентерологията и хепатологията; - Член на Български лекарски съюз, Българска асоциация за изучаване на черния дроб, Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България, Eвропейска асоциация за изучаване на черния дроб (ЕASL). Биография От 2013 до 2018 г. д-р Вълков работи в Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” София. През 2018 г. постъпва в ДКЦ ”Св. Иван Рилски” София, а от 2019 г. до април 2020 г. работи в Отделение по гастроентерология на МБАЛ Уни хоспитал и в МЦ Панагюрище. Към момента е част от екипа специалисти на Отделение по вътрешни болести, Сектор Гастроентерология към МБАЛ „Св. София”, в ДКЦ 8 София и в МЦ Сигмамед София. Използва английски език писмено и говоримо.