Personalized Demo

Dr Gergana Prokopieva

Psychiatry

Психиатричен кабинет д-р Прокопиева

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Гергана Прокопиева е специалист психиатър с над 25 годишен опит. Помага на пациенти с различни психиатрични проблеми като тревожно-депресивни състояния, психози, деменции. Много полезен е и модулът за групово обучение по самопомощ при тревожност и депресия. Д-р Прокопиева има дългогодишен опит и с малолетни и непълноленти лица с противообществени прояви. Завършва Медицински университет София през 1994 г. Своята специалност Психиатрия придобива през 2000 г. Допълнителни квалификации - 2000 г. - Обучение по когнитивна психотерапия; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. След своето дипломиране през 1995 г. д-р Прокопиева работи като специалист психиатър в ДКЦ 25 София. От 2004 г. до момента има самостоятелна практика като психиатър в Младост, София.