Personalized demo

Dr Rositsa Chamova, MD

Dietetics

Център за здраве Д-р Ева Христова

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Росица Чамова, дм е специалист диетолог във Варна с над 20 години опит. Консултира бременни и кърмещи жени за начина на храненето им. Консултира пациенти с наднормено и поднормено тегло, метаболитен синдром, инсулинова резистентност, захарен диабет, с чернодробни, бъбречни, стомашно-чревни заболявания, с разстройства в хранителното поведение. Използва професионална апаратура (биоелектричен импеданс анализатор) за анализ на телесния състав. Изготвя индивидуални хранителни режими. Възможност за генетични изследвания. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 1996 г. През 2006 г. придобива специалност Спешна медицина, а през 2017 г. - Хранене и диететика. През 2017 г. придобива образователна и научна степен "доктор" след защита на дисертационен труд на тема: ''Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна''. Квалификации - Участие с доклади в над 40 национални и международни научни конференции и конгреси по Хранене и Обществено здравеопазване; - Преминала обучителни курсове по Клинично хранене и нутригеномика; - Автор на множество научни публикации и на две монографии, чиято тематика е от областта на Храненето и диететиката; - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по хранене и диететика, Българско сдружение по детска гастроентерология, хепатология и хранене, Европейско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене и Българско дружество по обществено здравеопазване. Биография В периода от 1997 г. до 2013 г. д-р Чамова работи като лекар-ординатор в "Център за спешна медицинска помощ" в гр. Ямбол и гр. Варна. От 2011 г. е асистент в катедра ''Хигиена и Медицина на бедствените ситуации'' към Медицински университет - Варна, а от 2018 г. е главен асистент към катедра ''Хигиена и епидемиология''. Към момента е част от екипа специалисти на Център за здраве "Д-р Ева Христова".