Personalized demo

Dr Jean Phillipov, MD

Nephrology, Internal medicine

УМБАЛ Александровска, ДКЦ 15

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Жан Филипов, дм е специалист нефролог в София с над 17 години опит. Извършва диагностика и лечение на гломерулни заболявания (първични и вторични), остри и хронични тубулоинтерстициални нефрити, провеждане на бъбречна биопсия, плазмафереза при имунни нефропатии, нефрологични усложнения при болни с онкологични заболявания, подготовка на пациенти с напреднало бъбречно заболяване за бъбречнозаместително лечение (диализа и бъбречна трансплантация). Професионални интереси: Витамин Д и бъбречна трансплантация, нефрологични усложнения при онкоболни и плазмафереза в нефрологията. Д-р Филипов преглежда пациенти над 18-годишна възраст. Образование Завършва Медицински университет София през 2002 г. Своите специалности Вътрешни болести и Нефрология придобива през 2010 г. и 2015 г. През 2015 г. тема на дисертационен труд: Витамин Д и бъбречна трансплантация. Квалификации - Сертификат за Абдоминална ехография; - Свидетелство: Биопсични методи в нефрологията; - Свидетелство: Плазмаобмен и плазмоадсорбция; - Член на Български лекарски съюз; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография От 2003 г. до 2020 год д-р Филипов работи в Клиника по нефрология и трансплантация към УМБАЛ "Александровска" София. В периода от 2005 г. до 2020 г. е асистент към Медицински университет София. През 2011 г. практикува в Спешен медицински център към УМБАЛ "Александровска" София. От 2011 г. до 2012 г. позиция specialist registrar Leicester General Hospital, Leicester, UK. От декември 2020 до октомври 2021 заема длъжността лекар в Клиника по нефрология и трансплантология към МБАЛ - Лозенец. От октомври 2021 заема длъжността лекар в Клиника по нефрология трансплантация и диализно лечение към УМБАЛ Александровска.