Personalized demo

Dr Georgi Savov

Neurology, Otoneurology

Баланс Клиник

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Георги Савов е специалист невролог и отоневролог в София с над 20 години стаж. Научните му интереси са насочени към диагностиката и рехабилитацията на вестибуларните заболявания, мигрена, болести на периферната нервна система, дегенеративни и възпалителни заболявания. Той е един от водещите специалисти по отоневрология в страната. Завършва Медицински университет София през 1996 г. Специалност Нервни болести придобива през 2006 г. Допълнителни квалификации Отоневрология Евокирани потенциали Клинична електромиография Д-р Савов има множество публикации в специализирани медицински списания и участия в телевизионни предавания на отоневрологична тематика. Д-р Георги Савов започва работа след дипломирането си в ЦСМП гр Самоков. От 1998 год работи в Неврологично отделение на МБАЛ Самоков. През 2009 год открива Отоневрологичен кабинет в гр Самоков. От 2010 год започва работа в Неврологична клиника на Токуда Болница София. Към момента работи в ДКЦ Токуда и Баланс клиник София - център за комплексна диагностика и лечение на световъртеж и нарушения в равновесието. Повече информация balance-clinic.bg