Free eBook
Patient Access Solutions: The Complete Buyer's Guide

Personalized demo

Dr Darinka Ignatova

Pediatrics

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Даринка Игнатова е специалист педиатър в град Велико Търново. Извършва: - Профилактика, диагностика и лечение на детските болести; - Възможност за лечение в амбулаторни условия; - Издаване на протокол от педиатрична ЛКК; - Задължителни и препоръчителни ваксинации; - Издаване на болнични листове, мед. експертиза, мед. удостоверение; - Издаване на направление за специалист; - Проследяване на нервно-психическо и физическо развитие при децата; - Детска консултация и проследяване; - Домашни посещения след уговорен час по телефона; - Общо педиатрична патология. Образование Завършва Медицински университет Плевен през 1999 г. Своята специалност Детски болести придобива през 2012 г. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Завършени специализирани курсове и участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Д-р Игнатова практикува в: 1. Отделение по педиатрия към МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново. 2. Кабинет 312, етаж 3 в ДКЦ към МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново.