Personalized Demo

Dr Vihren Marinov

Nuclear medicine

Комплексен онкологичен център Шумен, Комплексен онкологичен център Велико Търново

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Вихрен Маринов е специалист по нуклеарна медицина в Шумен и Велико Търново. Има богат професионален опит в изследвания с хибридните апарати РЕТ/СТ и SPECT/СТ и лечение с радиоактивен йод на рак на щитовидната жлеза и Базедова болест. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва медицински университет. Придобива магистърска степен по здравен мениджмънт. КВАЛИФИКАЦИИ - Член на Националния експертен борд по нуклеарна медицина към Български лекарски съюз. БИОГРАФИЯ Към момента д-р Маринов е началник на Отделение по нуклеарна медицина с метаболитна терапия в Комплексен онкологичен център Шумен и в Отделение по нуклеарна медицина в Комплексен онкологичен център Велико Търново.