Personalized Demo

Boryana Kozhuharova

Speech and language therapy

Логопедичен кабинет Боряна Кожухарова

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Логопед Боряна Кожухарова е специалист с над 25г. опит във Варна. Работи онлайн с деца, ученици и възрастни пациенти. Извършва консултативна, диагностична и терапевтична дейност на всички видове комуникативни нарушения. Приоритет в работата ѝ е ранната интервенция при деца от една до три години с проблеми в храненето и трудности в проговарянето. Професионалните ѝ интереси са насочени в областта на хиперактивността с дефицит на вниманието, генерализираните разстройства на речта и аутизма. Сертифицирана за терапия на лица с церебрална парализа и специални образованелни потребности. Образование Завършва ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград през 1995 г. със специалност специална педагогика, специализация логопедия. Носител е на магистърска степен и на трета професионално-квалификационна степен. Квалификации Множество курсове и допълнителни квалификации: -Сертификат за завършен курс по церебрална парализа и епилепсия; -Сертификат за работа с деца с аутистични и поведенчески проблеми, ранна интервенция, партньорство с родителите; -Сертификат от НИОПП София:" Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици". -Сертификат от ГЛОССА ТЕРАПИ София: " Изследване на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предиктор за нарушенията на четенето при деца и ученици от 4-7г. чрез КТФО " -Сертификат от Фондация Карин дом: " Акценти при обучението на деца със специални нужди". -Сертификат от МОН-Държавен Логопедичен Център-"Програми за езиково развитие при деца от 3-7годишна възраст". Биография След завършването си през 1995 г. логопед Кожухарова започва работа в Логопедичен център Варна. От 1996г е логопед в ЦДСН „Карин дом“, а от 2000 г. - логопед в Логопедичен център Варна и на неговия правоприемник- ЦПЛР-ЛЦ-Варна.Понастоящем има и самостоятелна практика в ж.к. Трошево, Варна.