Personalized demo

Albena Krusteva

Psychology, Speech and language therapy

Болница Здравето

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Албена Кръстева е специалист психолог и логопед в София. Работи с деца и възрастни. Извършва диагностика, определя коефициента на интелектуално развитие и извършва терапия на различни психологични и логопедични нарушения като: алалия, общо недоразвитие на речта, заекване, дислалия, дизартрия, афазия и др. Образование Завършва Магистърска степен по Логопедия и Приложна психология. Квалификации - Сертифициран специалист по Хипнотерапия, Хипоноза и Хипнотерапия при БАХХ.