Personalized demo

Diana Aleksieva

Psychology, Sexologist

Психологичен център Тригер

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Диана Алексиева е психолог-консултант и сексолог във Варна. Работи в интегративния подход в областта на психотравмата, партньорските отношения, зависимостите, а също така и за укрепване на Аз-концепцията. Консултира на български и руски език, индивидуално, с двойки, с тийнейджъри, обхващайки видимите и невидимите аспекти на личността. Диана Алексиева не консултира деца. Образование Завършва магистърска степен по Психологично консултиране във Варненски свободен университет през 2020 г. Квалификации - Следдипломна квалификация Сексология, Медицински университет Пловдив, 2022 г.; - Гещалттерапия - базов консултант, 2020 г.; - Комплексен подход в терапията на психотравмата, 2021 г.; - Травмата в отношенията с родителите като причина за психосоматика. Особености на психотерапията, 2022 г.; - Базов консултант в Дружество по позитивна психотерапия, 2021 г. Към момента продължава психотерапевтично ниво; - Участие в международна конференция в Донецкия национален университет с доклад “История на психологията в България между двете световни войни", Донецк, 2020 г. Биография Към момента Диана Алексиева работи в Психологичен център Тригер. Владее руски език.