Personalized demo

Dr Lilia Ivanova

Microbiology

МДЦ Каспела

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Лилия Иванова е специалист по клинична микробиология с над 6 години медицински опит. Консултира лекари и пациенти относно изолирани полирезистентни микроорганизми за избор на най-подходяща антибактериална терапия. Извършват микробиологични изследвания на различни клинични материали-носен, гърлен и ушен секрет, храчка, БАЛ, урина, фецес, раневи секрети и други в микробиологичната лаборатория към УМБАЛ "Каспела" Пловдив. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2017 г. Своята специалност Микробиология придобива през 2023 г. Квалификации - Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността; - Над 10 научни публикации на български език; - Член на Български лекарски съюз, Българска асоциация на микробиолозите, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции, и Българско научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести. Биография Д-р Иванова е работила като лекар в лаборатория по вирусология с дейност диагностика на SARS-COV2 (COVID-19) към УМБАЛ "Свети Георги", гр. Пловдив. От 2017 г. досега практикува като лекар-специалист към УМБАЛ "Каспела" Пловдив. От 2024 г. е и асистент в Медицински университет Пловдив към катедра Клинична микробиология и имунология. Владее английски, руски и немски език.