Personalized demo

Yordanka Hristozova

Psychotherapy

Психотерапевтичен кабинет Йорданка Христозова

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Йорданка Христозова е психотерапевт в Пловдив. Професионални ѝ интереси и практика са в областта на индивидуалната психотерапия и консултиране на деца, юноши и възрастни при емоционални, поведенчески и психични разстройства: тревожности, зависимости, хранителни разстройства. Работи с групи, деца и възрастни. Образование Завършва педагогика в Софийски университет Св. Климент Охридски и магистърска степен по психология в Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Има придобита научна и образователна степен "доктор" по научна специалност: Теория на възпитанието и дидактика. Квалификации - Следдипломна специализация по психотерапия към Нов български университет; - Дипломиран психодрама терапевт консултант – водене на групова и индивидуална психотерапия под супревизия; - Обучение по психотерапия чрез метода психодрама (с психоаналитична насоченост) към фондация Психотерапия 2000; - Семинари, организирани от Група за развитие на психоаналитичната практика в България, Френско-български проект по психоанализа; - Член на Българска асоциация по психология и Българско аналитично пространство. Биография Към момента Йорданка Христозова развива своята индивидуална практика в Психотерапевтичен кабинет в Пловдив.