Personalized demo

Dr Maria Kosturkova

Rheumatology

МК Младост

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Мария Костуркова, дм е специалист ревматолог във Варна с над 15 години медицински опит с научни и практически интереси в областта на моногенните автоинфламаторни заболявания (периодични трески), подагра, възпалителни ставни заболявания. Извършва диагностика и лечение на всички видове възпалителни ставни и системни заболявания на съединителната тъкан, дегенеративни и обменни ставни болести, мекотъканен ревматизъм и остеопороза. Извършва долориметрия като обективен метод за оценка на болката и диагноза на фибромиалгия. Д-р Костуркова не преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет Варна през 2005 г. Своята специалност Ревматология придобива през 2015 г. М.04.2022г успешно защитава дисертационен труд за образователна и научна степен ''доктор'' на тема: ''Честота и клинико-имунологични корелации на някои C1q-SNPs при пациенти с ревматоиден артрит и системен лупус еритематодес''. КВАЛИФИКАЦИИ - Курс по мускулно-скелетен ултразвук (ставна ехография) към European League against Rheumatism - нива basic и intermediate; - Курс по ехография на стави към Медицински университет (МУ) София; - Курс по остеопороза и клинична остеодензитометрия към МУ София и International Society for Clinical Densitometry; - Курс по ултразвукова диагностика в ангиологията към МУ Варна; - Курс по ехоскопия на коремни органи към МУ Варна; - Множество публикации в български и чужди научни списания; - Редица участия на международни и национални научни форуми. БИОГРАФИЯ Д-р Костуркова работи в Клиника по вътрешни болести на УМБАЛ Св. Марина от 15 години, а от 10 години е асистент в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на МУ Варна. Към момента има самостоятелна амбулаторна практика в МК Младост Варна.