Personalized demo

Virzhini Stefanova

Psychology

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Виржини Стефанова е психолог във Велико Търново. В практиката си използва основно арттерапия и семейни констелации, за да помaга на своите клиенти да преодоляват различни житейски кризи, да оздравят уязвимите части от психиката си да се свържат с ресурсите си, за да могат да живеят по-осъзнато, пълноценно и по начин, който им носи удовлетворение и покой. Работи с юноши и възрастни. Образование: Завършва бакалавърска степен по Международни икономически отношения в Икономически университет Варна през 2006 г. и магистърска степен по Психология във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" през 2012 г. Квалификации: - 2023 г. Обучение по Семейни констелации I ниво (1 година), обучител: Елица Великова; - 2022 г. Сертифицирано обучение по арттерапия към Институт за терапия и изкуства - София (6 модула); - Сертифицирани курсове на обучение ''Терапия с цветните есенции на д-р Бах''-I ниво, 2012 г. и ''Психодинамично интервю и базови терапевтични умения'', 2020 г.; - Сертифициран курс на обучение по транзакционен анализ: ''Работа с двойки и семейства'', 2021 г.; - Участие в група за личен опит (250 часа) по метода Психодрама и Схема терапия към Център за психологическо консултиране Ариадна; Участие в тридневен семинар към - - -Институт за психотелесна психотерапия, 2011 г.; Биография Виржини Стефанова е работила като психолог към Център за психологическо консултиране и психотерапия Ариадна. Към момента има самостоятелна практика във Велико Търново.