Personalized demo

Dr Dimana Dilova

Covid-19 consultation, Neurology, Primary care

Barmherzige Brüder

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Димана Дилова е завършила образованието си през Ноември 2018 година в Медицински университет София. 2010 - 2020 лекар в Център за спешна медицинска помощ София 2021 - лекар в спешно отделение на Национална кардиологична болница 2021 - Turnusärztin в Кepler Universitätsklinikum 2023- специализант по Нервни болести Barmherzige Brüder Квалификации: - Член на Български лекарски съюз, БЧК - Участие в конгреси и семинари по спешна медицина в Румъния и Сърбия.През 2019г. участие в PHTLS /Prehospital Trauma Life Support/ с международен сертификат за обучение на парамедици в областта на спешната медицина. -член на ÖAK Wien -член на ÖGN