Personalized demo

Krasimira Todorova

Psychology, Psychotherapy

Психологичен кабинет Красимира Тодорова

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Красимира Тодорова е психолог и психотерапевт във Варна и Шумен с над 18 години опит. Провежда индивидуална и фамилна психотерапия на възрастни, както и консултации и психотерапия на деца и юноши. Извършва психологична диагностика. Има опит в работа с деца с нарушения в развитието (аутизъм, хиперактивност, ментални проблеми, затруднения в адаптацията, обучителни трудности), както и с деца и юноши с девиантно поведение, тревожни и емоционално-поведенчески разстройства. В психотерапевтичната си работа с възрастни хора има опит в работа с депресивна симптоматика, тревожни разстройства, панически атаки, психосоматика, екзистенциални кризи, личностно развитие, постравматично стресово разстройство и др. Притежава опит и в работа с деца и лица преживели насилие. Има дългогодишен опит при водене на групи, обучения, супервизии и тиймбилдинг. Красимира Тодорова консултира деца над 13-годишна възраст. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва бакалавърска степен по Психология през 2003 г. и магистърска степен по Социална психология във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" през 2005 г. Сертифициран позитивен психотерапевт и когнитивно-поведенчески консултант от 2008 г. КВАЛИФИКАЦИИ - Въведение в групова супервизия и водене на интервизия в социалната работа с деца; - Психологическа помощ за преживели домашно и сексуално насилие; - Стартиране и менажиране на Гореща телефонна линия за деца преживели насилие; - Когнитивна терапия при посттравматично стресово разстройство; - Когнитивни техники при решаване на проблеми; - Фокус към решения: консултиране и терапия; - Член на Дружеството на позитивните психотерапевти в България; - Член на Управителния съвет на Сдружение ''Център за психо-социална и духовна подкрепа Споделеност''. БИОГРАФИЯ Красимира Тодорова е работила като психолог в Дом за деца лишени от родителски грижи, Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания, Комплекс за социални услуги Шумен, Център за социална рехабилитация и интеграция Варна и Център за психо-социална и духовна подкрепа Споделеност Шумен. Към момента има самостоятелна практика във Варна и Шумен.