Personalized demo

Pavleta Savova

Psychology

Психологичен кабинет Павлета Савова

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Павлета Савова e психолог във Варна. Провежда индивидуални и семейни консултации с възрастни. В работата си прилага интегративен подход на база на позитивната психотерапия. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва магистърска степен по Психология във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", специалност "Психологично консултиране" през 2020 г. КВАЛИФИКАЦИИ - Следдипломна квалификация по Психология и психотерапия на кризисните състояния към Медицински университет Пловдив; - Обучение по Позитивна психотерапия; - Курс по Медицинска психология и Обща и клинична психопатология, Медицински университет Пловдив; - Комплексна психологична оценка със стандартизирани тестове към HESTIA; - Psychological First Aid към университета Johns Hopkins; - Екзистенциално-системен подход към ефективната психологическа помощ и подкрепа за индивиди, групи, организации и общности, Helping Skills; - Член на Дружеството на психолозите в Република България. БИОГРАФИЯ Към момента Павлета Савова има самостоятелна практика във Варна.