Personalized demo

Dr Ivan Videv

Orthodontics

Orthoestet

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    The provider will send you a payment request before the start of a paid consultation.

  • No prepayment needed

    You will not be charged before the provider sends a payment request and provides a response.

About

Д-р Иван Видев е трето поколение дентален лекар, завършил през 2006 година с държавен изпит и дипломна работа, шестгодишния курс на Университета по медицина и Фармация „Карол Давила” в Букурещ, Румъния. През периода ноември 2006 – ноември 2009 година се е дипломирал в тригодишния курс по специалността ортодонтия в едноименната катедра към Университета в Букурещ, под ръководството на известния проф. Драгош Станчу. Д-р Видев е първият български дентален лекар, обучен по системата Incognito Lingual Bracket, провел лечение на пациент по тази система в България. По време на специализацията д-р Видев има следните участия в международни курсове по ортодонтия: - Лечение на зъбно-челюстните аномалии – курс за начинаещи, Букурещ, Румъния - Техника Edgewise – лечение на аномалии I-ви клас с изваждане на 15,25,35,45, курс за напреднали, Букурещ, Румъния. - The Incognito Lingual Bracket System Certification Course, Букурещ, Румъния - Hands-On Orthodontic Mechanics Old and New, For Children and Adults, with a Postural Approach, Букурещ - „Straight Wire Technique I – Treatment of a 4PM Extraction Case using a wax Typodont”, Синая, Румъния – практически курс на фирма „Дентаурум”, Германия относно техника „STRAIGHT WIRE” – лечение на казус с изваждане на 4 премолари, лектор д-р Волфганг Грюнер (Германия) - Edgewise Technique Typodont Course – Treatment of a class II case with the extraction of upper first and lower second bicuspids, Букурещ - 22-25 10.2009 14-ти Международен практически курс техника „EDGEWISE”, Букурещ