Personalized Demo

Dr Stoyan Gramatikov

Orthopaedics and traumatology

UMHAT Kaneff

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    The doctor will send you a payment request before the start of a paid consultation.

  • No prepayment needed

    You will not be charged before the doctor sends a payment request and provides a response.

About

Д-р Стоян Граматиков е специалист ортопед в Русе с над 13 години опит и основни области на квалификация в областите Хирургия на ръката, Детска ортопедия и травматология, Обща травматология. Посещавал е 3 курса по детска ортопедия и травматология в Австрия и курс по интрамедуларна остеосинтеза във Франция. Образование: 2007 г. – Медицински университет Пловдив; 2014 г. – Придобита специалност по ортопедия и травматология, Медицински университет Варна. Професионална кариера: В периода 2007-2017 г. д-р Граматиков е лекар в ортопедично отделение на МБАЛ Русе АД. Член е на Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА) и Дружество хирургия на ръката. Основна област на научни интереси: Хирургия на ръката, Детска травматология.