Free eBook
Patient Access Solutions: The Complete Buyer's Guide

Personalized demo

Dr Iliya Mangarov PhD, MD

Pediatrics, Neonatology

СБАЛ по детски болести "Проф. д-р Иван Митев"

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Илия Мангъров, д.м. е специалист по Педиатрия и Неонатология с многогодишен опит. Извършва прегледи на новородени и деца до 18 годишна възраст, както и проследяване на преждевременно родени деца. Професионалните и научните интереси на д-р Мангъров са в областта на неонатологията, ваксинопрофилактиката, детските и инфекциозните болести. Образование: - 2015г МУ – София – специалност „Медицина“ - 2020г МУ – София – образователна и научна степен „Доктор“ - 2020г МУ – София – специалност „Педиатрия“ - 2021г УНСС – магистър, ПА със специалност „Здравен мениджмънт“ - 2022г МУ – София – специалност „Неонатология“ Квалификации Доктор Мангъров завършва курс по Неонатална ехография през 2023г. Ежегодно участва в български и международни срещи, конгреси и конференции по педиатрия и неонатология, както и публикации в реферирани и индексирани списания. Член е на: - Български лекарски съюз - Българска педиатрична асоциация - Българска асоциация по Неонатология - EAACI – European Academy of Allergy and Clinical Immunology Биография Д-р Мангъров започва своя професионален път като лекар в Отделение по педиатрия към МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, гр. Перник. От 2017 година до момента работи като педиатър и неонатолог в Клиника по неонатология към СБАЛДБ „проф. д-р Иван Митев“ ЕАД. Последователно придобива специалност по Педиатрия и Неонатология и образователна и научна степен "Доктор". От 2021 г. е асистент към Катедра по педиатрия на Медицински университет – София. Ежегодно участва в български и международни срещи, конгреси и конференции по педиатрия и неонатология, както и публикации в реферирани и индексирани списания. Д-р Мангъров владее английски език.