Personalized Demo

Dr Vasil Kolev

Cardiology

УМБАЛ Александровска

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Васил Колев е специалист кардиолог в София. Завършва медицински университет „Карол Давила“ Букурещ. От 2015 до 2016 г. работи в кардиологично отделение на МБАЛ Добрич, след което завършва специализацията си и остава в Клиниката по пропедевтиката на вътрешните болести към УМБАЛ „Александровска“ София. В момента е специалист кардиолог и докторант към отделението по кардиология на същата клиника.