Personalized demo

Radostina Azmanova

Psychology, Psychotherapy

Радостина Азманова - психолог, психотерапевт

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Радостина Азманова е психолог, психотерапевт и супервизор в Стара Загора. Работи с възрастни - индивидуално или семейно. Консултира деца, ако са част от семейна консултация или терапия. ОБРАЗОВАНИЕ - Бакалавърска степен Психология във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"; - Магистърска степен Психология и психопатология на развитието във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". КВАЛИФИКАЦИИ - Завършено обучение за психодрама терапевт към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия (ИПИГП) "Бернхарт Ахтерберг" София; - Индивидуално и семейно консултиране и психотерапия (системен подход), ИПИГП ''Бернхарт Ахтерберг''; - Психодрама и действени методи в работа с групи юноши към Институт ''Орфеус'' София, с водещ д-р Фабиан Блобел, Германия; - Участие в семинари, клинични ателиета и пр., организирани от Българско общество по лаканианска психоанализа; - Др.