Personalized Demo

Radostina Azmanova

Psychology, Psychotherapy

Радостина Азманова - психолог, психотерапевте

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Радостина Азманова е психолог и психотерапевт в Стара Загора с над 8 години опит в областта на неправителствените организации - с жертви на насилие и трафик, както и в индививидуална практика в Стара Загора - с широк спектър от социално-психологически затруднения. Работи с възрастни - индивидуално или семейно. Радостина Азманова консултира деца, ако са част от семейна консултация или терапия. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва бакалавърска степен по Психология във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" през 2012 г. Завършва магистърска степен по Психология и психопатология на развитието във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" през 2015 г. КВАЛИФИКАЦИИ - Динамично интервю, водещ Георги Антонов, клиничен психолог; - Психодрама-асистент и завършено обучение за психодрама терапевт към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия (ИПИГП) "Бернхарт Ахтерберг" София; - Индивидуално и семейно консултиране и психотерапия (системен подход), ИПИГП ''Бернхарт Ахтерберг''; - Психодрама и действени методи в работа с групи юноши към Институт ''Орфеус'' София, с водещ д-р Фабиан Блобел, Германия; - Участие в различни семинари и обучения. БИОГРАФИЯ Към момента Радостина Азманова има самостоятелна практика в Стара Загора.