Personalized Demo

Dr Igor Kotsevski

Cardiology

СБАЛ по кардиология

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Игор Коцевски е началник на Интензивно кардиологично отделение в СБАЛК Ямбол. Завършва Тракийски Университет Стара Загора и има придобита специалност Кардиология. Притежава свидетелство за професионална квалификация по ехокардиография – фундаментално ниво – трансторакална ехокардиография, конвенционален и цветен доплер.