Personalized demo

Dr Antoan Karazapryanov

Neurology

МБАЛ Сливен - ВМА София

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Антоан Каразапрянов е специалист по неврология и мануална медицина. Завършва медицина през 1990г. в МУ-Пловдив. От 1996г. е специалист по нервни болести. През 2002г. защитава следдипломна квалификация по хомеопатия. През 2003г. защитава следдипломна квалификация по мануална медицина, а през 2007г.- следдипломна квалификация по ултразвукова диагностика на нервната система (доплерова невросонография). Д-р Каразапрянов е член на Българското дружество по мануална медицина на вертеброгенните заболявания (БДММВЗ) и на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (БАНМХ).