Personalized demo

Dr Vladimir Stavrev, MD, PhD

Ophthalmology

Очен кабинет “Про Вю” ООД

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Владимир Ставрев, дм е специалист офталмолог в гр. Пловдив и гр. Кърджали с над 10 години медицински опит. Извършва консултативни прегледи, диагностика, консервативно и оперативно лечение на очни болести, компютърна диагностика на преден и заден очен сегмент, измерване на вътреочното налягане, компютърна периметрия, оптична кохерентна томография (очен скенер). Д-р Ставрев преглежда и деца. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет Пловдив 2011г. Своята специалност Очни болести придобива през 2017 г. През 2020 г. му е присъдена образователна и научна степен "доктор" след успешна защита на дисертационен труд на тема: „Ангио-оптична кохерентна томография при пациенти с макулна дегенерация, свързана с възрастта“. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ - Член на Български лекарски съюз и Българското дружество по офталмология; - Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността. БИОГРАФИЯ След своето дипломиране през 2011 г. д-р Ставрев, дм започва работа в УМБАЛ "Свети Георги", гр. Пловдив. От 2018 г. има самостоятелна практика като специалист офталмолог в гр. Кърджали на ул. “Екзарх Йосиф” 6.