Personalized demo

Assoc Prof Dr Andrian Tonev MD

Surgery, Vascular surgery

МБАЛ Уни Хоспитал Панагюрище

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Доц. Андриан Тонев, дм е съдов хирург в Панагюрище с над 26 години опит. Извършва амбулаторни прегледи на съдови заболявания на вените и артериите. От 1999 г. взема активно участие в бъбречни трансплантации, съвместно с екип уролози, като отговаря за съдовата част от операцията. От 2013 г. до момента е ръководител на съдовия екип, участващ в бъбречни трансплантации и е удостоен е с грамота от министъра на здравеопазването за своя принос към трансплантационната дейност в България. Има множество публикации като автор и съавтор в български и чуждестранни медицински издания. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет София през 1994 г. Своите специалности Обща хирургия и Съдова хирургия придобива през 2000 г. и 2004 г. През 2013 г. се дипломира във Факултета по обществено здраве със специалност Здравен мениджмънт. Защитава докторантура на тема „Избор на метод при оперативно лечение на пациенти с поражения на сънните артерии“. От 2014 год. е хабилитирано лице в катедрата по сърдечно-съдова хирургия при Медицински университет София. КВАЛИФИКАЦИИ - 1996-1999 г. - Специализация по хирургия в Аугсбург, Германия; - 2013 г. - Сертифицикат по ултразвукова съдова диагностика; - 2015 г. - Сертификат за ендоваскуларна хирургия; - Член на Български лекарски съюз, Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия и Европейското дружество по съдова хирургия; - Ежегодно участие в европейски и световни конгреси по въпросите на съдовата хирургия във Франция, Германия, Словения, както и в международния симпозиум на болница Чаринг крос в Лондон. БИОГРАФИЯ През 1994 г. д-р Тонев започва работа в МБАЛ Национална кардиологична болница София, а от 1997 г. до 1999 г. работи в Аугсбург, Германия. От 1999 до 2015 г. практикува в Клиниката по Съдова хирургия и ангиология на УМБАЛ Св. Екатерина, където е асистент и ръководител на студенти и специализанти по съдова хирургия и ангиология. Практикувал е в ДКЦ Ескулап-Цитомед Пазарджик и ДКЦ 11 София. От 2015 г. е завеждащ Клиника по Съдова хирургия, а от 2018 г. е завеждащ Операционен блок на МБАЛ Уни Хоспитал Панагюрище.