Personalized demo

Dr Elitsa Gyokova, md

Obstetrics and gynecology, Фетална медицина

УМБАЛ “Света Марина” - гр. Плевен

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Елица Гьокова е акушер-гинеколог и специалист по фетална медицина. Завършила е специализация по фетална медицина в King’s College Hospital под ръководството на проф. Кипрос Николаидес. Извършва специализирани прегледи по фетална медицина (комбиниран скрининг за хромозомни заболявания, оценка на фетална анатомия, късна фетална анатомия, фетални Доплери, други) и съвременно лечение на акушеро-гинекологични заболявания, водене на раждания. Научните й интереси са в областта на усложненията на бременността, феталната медицина и раждането. Д-р Гьокова не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Плевен. Своята специалност Акушерство и гинекология специализира в Клиника по Акушерство и гинекология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ Плевен. Квалификации - Специализации и обучения във Великобритания, Германия, Англия, Испания, Италия, Холандия, Русия, Франция; - Член на Българско дружество по акушерство и гинекология; - Член на Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография Към момента, д-р Гьокова е част от екипа на УМБАЛ “Света Марина” - гр. Плевен. В периода юни 2021 - юни 2023 г. завършва специализация по фетална медицина към King’s College Hospital под ръководството на проф. Кипрос Николаидес През февруари 2018 г. става идеен основател и управител на Училище за бъдещи родители „Щъркел“ Плевен, Павликени и Троян. Д-р Гьокова е главен асистент към Катедра “Акушерство и гинекология” към Медицински Университет - Плевен, а през 2021 г. защитава успешно дисертационен Труд на тема: “Методи за прогнозиране на преждевременно раждане”.