Personalized demo

Rositsa Madzhurova

Psychology

Дружество за психосоциална подкрепа Крирес

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Росица Маджурова е психолог в Пловдив с богат опит в консултирането и психотерапията при деца и възрастни. Провежда индивидуални и групови консултации, семинари и обучения. Работи с лица преживели сексуално- емоционално-физическо насилие, с тревожни разстройства, хранителни и депресивни разстройства и разстройства в адаптацията. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Психология на управлението в Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''. Към момента завършва магистърска степен по Клинична психология в Софийски университет ''Св. Климент Охридски''. КВАЛИФИКАЦИИ - Специализира когнитивно-поведенческа психотерапия; - Сертифициран хипнотерапевт към Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия; - Сертификат за работа Advanced motivational interviewing, Lynn University, САЩ; - Сертификат за работа EMDR - ниво 2; - Сертификат за работа с метафорично асоциативни карти, ''Опитът на създателя'', Мориц Егетмеер, Германия; - Сертификат за работа ''Привързаност и проблемно поведение при деца и младежи с интелектуални затруднения'', преподаватели Sara Garrebeek, Yentl Van den Steen, Белгия; Cognitive Behavioural Therapy Practitioner Certificate. БИОГРАФИЯ Росица Маджурова е автор на 13 научни статии в сферата на психологията и дългогодишен доброволец към неправителствени организации, центрове за настаняване от семеен тип и Български червен кръст. Към момента работи като преподавател в Медицински университет Пловдив, като психотерапевт към Център за ранно детско развитие ''Пътечка'' и като психолог в Дружество за психосоциална подкрепа Крирес Пловдив.