Personalized demo

Tanya Krasteva

Psychology

Психологичен кабинет Таня Кръстева

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Таня Кръстева e психолог в град Русе. Провежда индивидуални и семейни консултации с деца и възрастни. В работата си прилага интегративен подход, както и методите на психосоматиката. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва магистърска степен по Психология във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", специалност "Психологично консултиране". КВАЛИФИКАЦИИ - Следдипломни квалификации към Медицински университет Пловдив: - Медицинска психология; - Интегративна психотерапия; - Обща и клинична психопатология; - Психология и психотерапия на кризисните състояния; - Комплексна психологична оценка със стандартизирани тестове към HESTIA; - Psychological First Aid към университета Johns Hopkins; - Квалификационна програма по международни стандарти "Екзистенциално-системен подход към ефективната психологическа помощ и подкрепа за индивиди, групи, организации и общности" - Helping Skills; - Член на Дружеството на психолозите в Република България. БИОГРАФИЯ Психолог Таня Кръстева има самостоятелна практика в Русе на ул. Александровска 62, ет. 2. За да преодолеем по-лесно заболяванията, трябва да се избавим от негативните мисли, страхове, безпокойства, т.е. трябва да приведем в ред душата си. Психологичната помощ е не само полезна, но също така и необходима, особено в условията на стреса и динамиката в съвременния свят. Тя е стъпало към себепознанието и подобряването на отношенията с другите. Всичко става по-лесно, когато човек знае на какво е способен, вярва в себе си и не носи бремето на излишните тревоги и съмнения.