Personalized Demo

Diana Bogdanova-Nikolova

Psychology

Кабинет - индивидуална практика

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Диана Богданова е психолог в София с над 20 години професионален опит в областта на психологическото знание и консултиране. Работи с деца (над 6г.), подрастващи и възрастни по проблеми, свързани с конфликти в семейство, работа и училище; кризи в развитието при деца; тревожност, натрапливости, панически атаки, страхове; ревност, загуба на близък, развод, нарушена привързаност, трудности в общуването, самооценка, идентичност и роля, личностови разстройства; модели на възпитание. Образование: Завършва специалност Психология с придобита магистърска степен по Социална и консултативна психология в СУ "Св. Климент Охридски", с втора специализация Трудова и организационна психология. Квалификации: Участие в множество стажове, практики, обучения в различни терапевтични модалности, мастер класове, уебинари, семинари, групови практики в следните направления и школи: Аналитична психология на К. Г. Юнг, Когнитивно-поведенческа психотерапия, Транзакционен анализ и НЛП психотехнологии – практик;Арт-терапия и работа с проективни методики;Автор на множество публикации в списания Психология журнал, Човешки ресурси, Бела и други;Лектор на семинари по въпросите на детското развитие и възпитание;Член на Дружество на психолозите на Република България. Биография Диана Богданова-Николова консултира и в Академия "Никола Тесла", освен индивидуална практика в кабинет, гр. София. Онлайн сесии: всеки понеделник (50мин продължителност)