Personalized demo

Dr Maria Georgieva-Zvancheva

Pediatrics

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Мария Званчева е специалист педиатър с 38 години стаж, от които - 12 години като началник на Детско отделение. Има дългогодишна практика в стационар и кабинет. Провежда консултации за превенция на здравето, детска консултация. Завършва ВМИ – Пловдив през 1979г., а своята специалност Педиатрия придобива в София през 1984 г. - Членство в Български лекарски съюз; - Сертификати по коремна ехография и неонатология; - Курсове по спешни състояния в педиатрията и детска кардиология. Практикува в МЦ Д-р Н. Тошев Чирпан. Владее руски език, фински и английски (базово ниво).