Personalized demo

Mihaela Videnova

Psychology, Psychotherapy

Кабинет по психотерапия

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Михаела Виденова е специалист по клинична психология и психотерапия. Работи в индивидуална практика с възрастни в полето на дълбинната юнгианска психотерапия. В работата си предлага игрова терапия, арт-терапевтични техники, анализ на сънища. Има опит в работата с личностно развитие и желание за промяна, психологически травми, загуба и траур,депресивни състояния, хронична умора, тревожност, паник атаки, натрапливости, психосоматични заболявания, нарушения на съня. Съпътстващи емоционални трудности при онкохематологична диагноза и хронични заболявания. Сексуални проблеми, стрес, бърнаут и др. Образование Михаела Виденова е бакалавър по „Психология“ и магистър по „Клинична и консултативна психология“ към СУ „Св. Климент Охридски“. С докторска степен към ИЕФЕМ-БАН и научна работа в полето на психологическата антропология. Юнгиански псохотерапевт към Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг“. Понастоящем специализира към IAAP (International Association for Analytical Psychology). Квалификации - Член на БОАП „К. Г. Юнг“; - Като част от научната си кариера участва редовно в български и международни научни форуми с множество публикации в научни и научно-популярни издания у нас. - С допълнителни специализации във Великобритания; - Понастоящем е активно ангажирана с международен проект за проучване на сънищата, свързани с Ковид-19 в колективното пространство; - Съорганизатор на проектите „Семинари по аналитичнопсихологическа антропология“ и „Сънищата в българските словесни традиции“ към ИЕФЕМ-БАН. Биография От 2008 г. Михаела Виденова работи в полето на психологическото консултиране и психотерапията в Кабинет за индивидуална практика за психотерапия в София. Владее английски, руски и испански езици. Private psychotherapeutical practice. Sofia, Patriarh Evtimiy Bul. 15B