Personalized demo

Eleonora Yordanova

Psychology

Клиничен психолог

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Елеонора Йорданова е клиничен психолог в София. Провежда индивидуални консултации с деца и възрастни при: - Житейски кризи – раздяла с партньор, загуба на близък човек, загуба на работно място; - Хора с депресивни и тревожни разстройства; - Лица със зависимости към психоактивни вещества, алкохол, хазарт. Образование: 2010 г. – 2015 г. Бакалавърска степен “Психология”, специализация – Психични нарушения, Нов български университет 2015 г. – 2018 г. Магистърска степен “Клинична психология-психоаналитична перспектива” , Нов български университет 2017 г. – 2020 г. Магистърска степен “Криминология и политики за превенция на престъпността” , Нов български университет Биография Февруари 2013 – Юни 2014 – Стажант – психолог във ВМА – Клиника по психиатрия Октомври 2013 – Декември 2013 – Стажант – психолог във Фондация “За нашите деца” Октомври 2013 – Януари 2014 – Стажант – психолог в НБУ – Център за терапия на комуникативни нарушения Октомври 2015 – Февруари 2016 – Стажант – психолог в Университетска – акушеро гинекологична болница Майчин дом Март 2016 – Юни 2016 – Стажант – психолог в “Доверие за здраве АГПСМП” Февруари 2017 – Юли 2017 – Психолог в Първо помощно училище “проф. дпн Георги Ангушев” Декември 2017 – Февруари 2018 – Стажант – Експерт в областта на националната сигурност и управление на човешките ресурси в отбраната Април 2018 – Май 2018 – Стажант – психолог в МВР – Институт по психология