Personalized demo

Milena Ivanova

Psychology

Психологичен кабинет Милена Иванова

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Милена Иванова е специалист клиничен психолог в София с над 15 години опит. Член на Дружеството на психолозите в Република България, индивидуален номер: BG RP 2496 – 2634 (6001, 6002, 6004) Извършва индивидуално психологическо консултиране на възрастни, които срещат трудности от различно естество, изразяващи се в проблеми във взаимоотношенията, трудности в работата, чувство на личностен дискомфорт и емоционална лабилност, преживяване на загуби от различен характер. Има богат опит в консултирането на деца, страдащи от разстройства на развитието и показващи проблеми, свързани с качеството на привързаността, адаптацията им към промени в семейната или училищна среда. Образование Завършва бакалавърска степен по Психология във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" през 2005 г. и магистърска степен по Клинична психология – психоаналитична перспектива, Нов Български университет София през 2011 г. Допълнителни квалификации - Resilience in Children Exposed to Trauma, Disaster and War, University of Minnesota - Foundations of Mindfulness, Rice University - Следдипломна квалификация по Психотерапия; - Работа с осиновители и кандидат-осиновители към Фондация "Асоциация Анимус"; - Асоцииран член на Дружество за психоаналитична психотерапия. Биография В периода от 2009 г. до 2013 г. Милена Иванова е психолог в ЦДГ 17 - Диагностика и терапия на деца с генерализирани разстройства на развитието и консултиране на деца лишени от родителска грижа. От 2013 г. до 2014 г. е психолог в ЦОП "Бъдеще" - консултиране на семейства и деца в риск и обучение на кандидат-осиновители. От 2014 г. е психолог в ЧСУ "Увекинд". От 2019 г. Милена Иванова има самостоятелна практика като специалист психолог в София.