Personalized demo

Dr Ruzha Salmon

Dental medicine, Homeopathy

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

През 2010 г. д-р Ружа Ги Салмон завършва Медицински университет, гр. Пловдив, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по направление "Дентална медицина"; През 2019 г. завършва Европейска школа по клинична хомеопатия. Интересите на д-р Ружа Ги Салмон са в областта на терапевтичната, естетичната и детската дентална медицина. Тя работи непрекъснато за разширяване на знанията си като посещава теоретични и практически курсове за следдипломна квалификация. Има 10-годишен опит в работата с деца и овладяването на страха и тревожността им от зъболекар.  Кабинетът й е оборудван със съвременна апаратура. Снимка: spravochnik.framar.bg