Personalized demo

Dr Irina Boteva-Kircheva

ENT

МЦ Детско здраве – филиал Маестро Кънев, София

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Ирина Ботева-Кирчева е специалист по УНГ болести в София с над 25 години опит. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания в ушите, носа и гърлото, оперативно и консервативно лечение, аудиометрия, тимпанометрия, евокирани потенциали. Завършва Медицински университет София през 1994 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 2003 г. Допълнителни квалификации - 2010 г. - Сертификат за придобита квалификация Аудиология, аудиометрия и импедансметрия към МБАЛ "Царица Йоанна" катедра по Аудиология и отоневрология (тонална прагова аудиометрия, HINT тест за говорна аудиометрия, тимпанометрия, евокирани потенциали); - 2012 г. - Тематичен курс за следдипломно обучение по Медицинска педагогика към Факултет по Обществено здраве Катедра Медицинска педагогика към Медицински университет София; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. След своето дипломиране в периода от 1995 г. до 1998 г. д-р Ботева-Кирчева работи в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" Габрово. От 1999 г. до 2012 г. е ординатор в УНГ отделение към Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис ІІІ" София. От 2012 г. е лекар специалист към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" София. Към момента д-р Ботева-Кирчева е част от екипа специалисти на МЦ Детско здраве – филиал Маестро Кънев София. Владее английски език.