Personalized Demo

Assoc Prof Dr Ruska Paskaleva

Кинезитерапевт

Рехабилитационен център Кинези - 3

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Доц. Руска Паскалева е специалист кинезитерапевт и рехабилитатор в Стара Загора с над 30 години опит. Работи с деца и с възрастни пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, централна и нервна периферна система, спортни и други травми. Работи в различни области на рехабилитация, ерготерапия и физиотерапия при деца с гръбначни изкривявания и вродени деформации, както и при възрастни пациенти с диабет и артроза. Образование Завършва Медицински колеж Пловдив през 1986 г., а през 1996 завършва Национална спортна академия София. Допълнителни квалификации - Следдипломна квалификация по мобилизация и мануална терапия – гръбначен стълб и периферни стави. - Член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и на Асоциация по физикална медицина и рехабилитация; - Автор на статии, учебници и друга специализирана литература в областта; - Участие в социалнозначими проекти, конгреси и семинари по специалността. Биография От 2000 г. до момента доц. Паскалева практикува в Център за рехабилитация Кинези - 3, Стара Загора. От 2014 г. е доцент и преподавател в катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ в Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора.