Personalized demo

Dr Sergey Slavov PhD

Obstetrics and gynecology, Репродуктивна медицина

Университетска болница ”Майчин дом”

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Сергей Славов е специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина в София с над 15 години опит. Извършва прегледи и съвременно лечение на акушеро-гинекологични заболявания, всички видове изследвания и процедури. Приоритет в професионалната му дейност са репродуктивната медицина, проследяване на бременността и раждането. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет София през 2003 г. Придобива специалност Акушерство и гинекология през 2009 г. През 2020 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ след защита на дисертационен труд свързан с особеностите в протичането на бременността и раждането след Ин витро фертилизация. Има магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт. КВАЛИФИКАЦИИ - Курсове по ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството, колпоскопия, лапароскопия, гинекологична ендокринология; - Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по акушерство и гинекология; - Ежегодно участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността. БИОГРАФИЯ От 2010 г. до момента д-р Славов е асистент в Катедра по Акушерство и гинекология на Медицински университет София и работи в СБАЛАГ "Майчин дом" София. От 2009 г. работи и като специалист по репродуктивна медицина в МЦ "София 2000". Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Доверие София.