Personalized Demo

Dima Bogdanova

Psychology, Psychotherapy

Medical center Ascendent

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    The doctor will send you a payment request before the start of a paid consultation.

  • No prepayment needed

    You will not be charged before the doctor sends a payment request and provides a response.

About

Дима Богданова е специалист психолог в София с над 10 години опит. Работи с възрастни и юноши по метода на психоаналитичната психотерапия под супервизия. Извършва кризисни интервенции, психологическа подкрепа и родителско консултиране. Има опит в консултирането и терапията на соматично болни хора, хора с тревожна и депресивна симптоматика – страдащи от паник атаки, обсесивни мисли, фобии и страх от болести, проблеми със съня, хора, изпитващи затруднения в личната или професионалната комуникация, хора, търсещи себеопознаване и личностно израстване и хора, преминаващи през житейски кризи. Образование Завършва Психология в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 2010 г. През 2012 г. завършва Магистърска програма Клинична психология – психоаналитична перспектива в Нов Български Университет София. Допълнителни квалификации - Член на Дружество за психоаналитична психотерапия; - Член на Дружеството на психолозите в България - Регулярно посещава сертифицирани семинари и обучения на теми, свързани с теориите и техниките на психоаналитичната психотерапия, както и такива, свързани с психичните страдания на личността и психосоматичните проявления на болестта. Биография В периода от 2007 г. до 2009 г. Дима Богданова е консултант към "Телефон на доверието" БЧК Пловдив. От 2014 г. до 2015 г. е психолог към Кризисен център "Св. Петка", Фондация "Асоциация Анимус" София. През 2016 г. работи като психолог към Център за обществена подкрепа "Славейков", Институт по социални дейности и практики София. От 2019 г. е специалист психолог към ДКЦ Асцендент София.