Personalized demo

Dr Vanya Rangelova PhD

Epidemiology

Medical University Plovdiv, MHAT Sveta Mina

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Ваня Рангелова е епидемиолог в Пловдив с над 5 години опит и научни интереси в областта на нозокомиални инфекции, имунопрофилактика за превенция и контрол на инфекциозните болести, превенция, надзор и контрол, нови аспекти на дезинфекцията и стерилизацията. ОБРАЗОВАНИЕ Магистър по медицина към Медицински факултет при Медицински университет Пловдив - 2014 г. КВАЛИФИКАЦИИ - Член на Съюз на учените в България, БНД Асклепий, Българско научно дружество по обществено здраве; - Член на Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции; - Член на Българско научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните заболявания. БИОГРАФИЯ От 2016 г. д-р Рангелова работи като асистент в катедра Епидемиология и медицина на бедствените ситуации, факултет по Обществено здраве към Медицински университет Пловдив.