Get Healee

Dr Stamenka Hristova-Georgieva

Neurology

MC Mladost

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Стаменка Христова-Георгиева е специалист невролог във Варна с 10 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централната, периферната и вегетативната нервна система. Притежава опит и интереси в областта на последиците от инсулт, ранни когнитивни нарушения (паметови, дементни), неврологично развитие при деца, психосоматични проблеми. Д-р Христова преглежда пациентите холистично (цялостно), а при необходимост докладва по-комплицираните случаи за обсъждане с колеги от цял свят, за да даде най-точна помощ на пациентите си. Образование Завършва Медицински университет Варна през 2009 г. Своята специалност Нервни болести придобива през 2018 г. Допълнителни квалификации - 2018 г. - Сертификат за високоспециализирани дейности по Електроенцефалография; - Сертификат по Билколечение към Медицински университет Варна; - Сертификат за завършен курс по Хомеопатия на Боарон; -Сертификат по Електромиография; - Член на Български лекарски съюз; - Участие в конгреси на Българското дружество по неврология; - Ежеседмични обучения чрез водещи глобални он-лайн медицински платформи и следене на новостите в медицината. Биография Д-р Христова-Георгиева е практикувала в университетски и рехабилитационни клиники в Германия. Работила е в Център за Спешна медицинска помощ Варна, след което последователно в УМБАЛ "Св. Марина" Варна, МБАЛ "Св. Анна" Варна, МБАЛ Балчик. Към момента практикува в своя неврологичен кабинет в МК Младост Варна. Владее испански, английски и немски език.