Personalized demo

Nora Boncheva

Psychology, Psychotherapy

Фамилен център ПАН

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Нора Бончева е психолог във Варна. В своята практика интегрира методи от когнитивно-поведенческа терапия, схема терапия. Предлага психологични консултации при различни житейски проблеми и състояния като: управление на стреса, тревожност, депресия, биполярно разстройство, хранителни разстройства, панически атаки, фобии, хронична болка или сериозни заболявания, развод или раздяла, скръб или загуба, безсъние, ниско самочувствие, проблеми в отношенията, бърнаут, проблеми на работното място. Нора Бончева работи с деца над 14-годишна възраст. Образование Завършва бакалавърска степен по Психология в Пловдивски университет Паисий Хилендарски през 2022 г. Към момента продължава обучението си в магистърска програма по Клинична психология в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград. От 2020 г. се обучава в когнитивно-поведенческа терапия към БАКПП Пловдив. Квалификации Схема терапия за комплексни случаи – курс при психолог Даниела Червенакова, Пловдив; Емоционалната интелигентност при децата - обучение към НАСО; Самопознание - курс при психолог Даниела Червенакова, Пловдив; Профилиране на неизвестни извършители на престъпления – курс към ВСУ Черноризец Храбър; Психологическо консултиране и интервю - обучение към Психологически център за индивидуално, групово консултиране и АРТ-терапия, Пловдив; Участие в обучения и семинари свързани с психотерапевтични методи, детско развитие, консултиране; Член на Дружеството на психолозите в България. Биография Нора Бончева е била стажант в Психологична подкрепа на пациенти с онкологична диагноза в база 2 на КОЦ Пловдив, Терапевтична общност за работа със зависимости, детска градина Мирослава Пловдив – метода Монтесори, семеен център Пан Варна. От 2017 г. е доброволец към НПО Спина бифида и хидроцефалия - България. Към момента е част от екипа на Агенция за социално развитие Вижън като психолог с акцент върху заетостта при хора с увреждания и други уязвими групи и развива своята самостоятелна практика във Варна.