Personalized demo

Daniela Mancheva

Psychology, Psychotherapy

Психологичен кабинет Даниела Манчева

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Даниела Манчева е психолог и психотерапевт в София с над 10 години опит. Консултира възрастни при овладяване на депресивни и тревожни състояния, личностни разстройства, фобии, паническо разстройство, психотелесни проблеми, справяне със стрес, бърнаут, трудности във взаимоотношенията - семейни или работни, при преживяно травматично събитие. Работи с деца с трудности в адаптацията (детска градина, училище, отделянето от родителите), страх от изоставяне, хиперактивност, агресивно поведение. ОБРАЗОВАНИЕ Има придобити бакалавърска и магистърска степен по специалност Психология от ВСУ "Черноризец Храбър". КВАЛИФИКАЦИИ - Сертификати: Базисно обучение по позитивна психотерапия, Техника за емоционална свобода, Пренареждане на матрицата, Пренареждане на раждането, Светлинна матрица, Практик ThetaHealing; - Участие в множество стажове и обучения в различни терапевтични модалности, някои от които свързани с обучение за работа с психични разстройства, работа с деца и тийнейджъри както и различни семинари. БИОГРАФИЯ Към момента Даниела Манчева работи като психолог в детска градина и има самостоятелна практика в София.Работи с възрастни и деца!